SENTLAB

Legalizacja zatrudnienia cudzoziemców w Polsce a legalizacja pobytu cudzoziemca

Legalizacja zatrudnienia cudzoziemców w Polsce staje się coraz bardziej istotnym zagadnieniem w kontekście globalizacji rynku pracy. Legalizacja pobytu obcokrajowca w Polsce jest sprawą, która dotyczy wielu przyjezdnych. Bez względu na to, czy pochodzą z kraju Unii Europejskiej czy spoza jej granic, istnieją konkretne zasady, których należy przestrzegać. Dla wielu osób ten proces może być skomplikowany, ale nie martw się, jesteśmy tu, abyś był na bieżąco! W niniejszym artykule omówimy kluczowe kwestie i procesy związane z legalizacją pracy obcokrajowców, w tym wymagane dokumenty, procedury, oraz najnowsze zmiany legislacyjne.

czlowiek trzyma w ręku kartę pobytu w polsce

Jeśli jesteś obywatelem Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Szwajcarii, przyjazd do Polski jest stosunkowo łatwy. Masz prawo przebywać tu przez okres do 3 miesięcy bez konieczności rejestracji. To świetna wiadomość dla tych, którzy chcą odwiedzić nasz piękny kraj!

Szukasz pracowników do Twojego biznesu?

Pomożemy Ci znaleźć najlepszych kandydatów dopasowanych do Twoich potrzeb.

Kto może przebywać w Polsce do 90 dni?

Obywatele spoza Unii Europejskiej teraz mogą spędzić do 90 dni w Polsce (oraz w innych krajach należących do strefy Schengen) bez żadnych zawiłych procedur wizowych. Osoby z państw, które podpisały z Polską specjalne umowy międzynarodowe, mają dostęp do tego przywileju. Wśród nich znajdują się na przykład obywatele Stanów Zjednoczonych posiadający paszporty biometryczne. 

Obywatele UE i ich rodziny mogą cieszyć się pobytem w Rzeczypospolitej przez całe 3 miesiące, a wszystko to bez zbędnych warunków i formalności. To znaczy, że możesz spokojnie zwiedzać i delektować się urokami tego pięknego kraju bez żadnych dodatkowych trudności.

Kto może przebywać w Polsce powyżej 90 dni

Osoba pisze na kartce papieru długopisem.

Designed By Freepik

Gdy decydujesz się na dłuższy pobyt, warto znać zasady, które obowiązują, zwłaszcza jeśli jesteś obywatelem Unii Europejskiej.

Tutaj przedstawiamy kilka istotnych informacji dotyczących rejestracji pobytu oraz zasad dla członków rodzin obywateli UE. Kiedy Twój pobyt czasowy w Polsce przekracza 3 miesiące, konieczne jest dokonanie rejestracji pobytu. Warto zauważyć, że rejestracja ta nie jest tożsama z zameldowaniem się. Proces rejestracji prowadzony jest przez Urząd Wojewódzki, podczas gdy zameldowanie odbywa się w Urzędzie Gminy.

Obywatele Unii Europejskiej mogą legalnie przebywać w Polsce, spełniając jeden z poniższych warunków:

 

 • Osoba pracuje na terenie Polski.
 • Posiada wystarczające środki finansowe do utrzymania się w Polsce oraz odpowiednie ubezpieczenie.
 • Jest studentem uczelni w Polsce.
 • Małżonek posiada obywatelstwo polskie.

Członkowie rodziny obywateli UE

Jeśli jesteś członkiem rodziny obywatela UE, który nie jest obywatelem UE, musisz uzyskać kartę pobytu członka rodziny obywatela UE. Dlatego długi pobyt w Polsce wymaga pewnych formalności, jednak zrozumienie wymagań i procedur może ułatwić cały proces. Bądź pewny, że wiesz, jakie kroki podjąć, aby cieszyć się spokojnym i legalnym pobytem w kraju.

Obcokrajowcy spoza Unii Europejskiej

Jeśli ktoś spoza Unii Europejskiej chce zostać w Polsce dłużej niż 3 miesiące, musi uzyskać zgodę na krótkoterminowy pobyt. Wymagane dokumenty obejmują pozwolenie na pracę typu A w Polsce, pisemne potwierdzenie zatrudnienia od pracodawcy, prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce, która przyczyni się do tworzenia nowych miejsc pracy, wyrażenie chęci dalszego kształcenia się lub podjęcia studiów oraz potencjalny udział w programach stażowych finansowanych przez Unię Europejską.

Osoba zainteresowana musi spełnić te warunki, jeśli chce uzyskać zgodę na pobyt cudzoziemca w Polsce:

 

 • mieć ubezpieczenie zdrowotne,
 • mieć stałe źródło dochodu,
 • mieć wystarczające środki finansowe na pobyt w naszym kraju.

Zezwolenie na pobyt czasowy może być wydane na maksymalnie 3 lata. Wniosek trzeba złożyć najpóźniej w ostatnim dniu legalnego pobytu w Polsce. Legalny pobyt zaczyna się od dnia złożenia wniosku aż do momentu podjęcia decyzji. Wniosek wymaga też odcisków palców.

Pobyt stały w Polsce: Co musisz wiedzieć o legalizacji pobytu cudzoziemca

Zdjęcie przedstawia krok po kroku proces składania wniosku o paszport online.

Fot. Designed by Freepik

Praca dorywcza jest brana pod uwagę przy obliczaniu stażu pracy tylko wtedy, gdy wykonywana jest na podstawie umowy o pracę. W takiej umowie czas pracy jest uwzględniany w łącznym okresie zatrudnienia.

Planujesz pozostać na stałe w Polsce? Może chcesz wiedzieć, jakie są zasady dotyczące pobytu stałego dla obywateli Unii Europejskiej i obywateli państw trzecich. Nie ma problemu! Przeczytaj dalej, aby dowiedzieć się wszystkiego, co musisz wiedzieć na ten temat. Jeśli jesteś obywatelem Unii Europejskiej i przebywasz w Polsce przez minimum 5 lat nieprzerwanie, możesz ubiegać się o prawo do pobytu stałego. To oznacza, że musisz zamieszkiwać na terenie Polski przez co najmniej 6 miesięcy w ciągu roku.

Istnieją jednak wyjątki, takie jak służba wojskowa czy ważne powody osobiste, na przykład ciąża, choroba czy studia. Nieobecność przez okres dłuższy niż 12 miesięcy może jednak uniemożliwić uzyskanie tego prawa. Kiedy już otrzymasz prawo do pobytu stałego, otrzymasz odpowiedni dokument potwierdzający ten status.

Legalizacja pracy cudzoziemców: Jak Legalnie Pracować w Polsce jako Cudzoziemiec

Legalne zatrudnienie w Polsce dla cudzoziemców to często skomplikowany proces, ale zezwolenie na pracę może uczynić ten krok o wiele łatwiejszym. Tutaj dowiesz się, co to dokładnie jest zezwolenie na pracę i jak je uzyskać, aby móc zgodnie z prawem podjąć pracę w Polsce.

Co to jest Zezwolenie na Pracę?

Zezwolenie na pracę jest dokumentem, który legalizuje pracę na określonym stanowisku u określonego pracodawcy. To taka „złota karta”, która otwiera drzwi do legalnego zatrudnienia w Polsce dla osób spoza kraju. Wniosek o zezwolenie na pracę może złożyć pracodawca, który zamierza zatrudnić cudzoziemca na swoim terenie. To pracodawca ponosi główną odpowiedzialność za ten proces. Wniosek należy złożyć w odpowiednim urzędzie wojewódzkim, zależnie od siedziby pracodawcy. To tam odbywa się cała procedura legalizacji zatrudnienia. Aby uzyskać zezwolenie na pracę, pracodawca musi dostarczyć odpowiednie dokumenty oraz wypełnić wniosek. W nim musi szczegółowo opisać charakter wykonywanej pracy, rodzaj umowy oraz wysokość wynagrodzenia.

W wielu przypadkach pracodawca musi również przeprowadzić tzw. test rynku pracy. Polega to na uzyskaniu informacji od starosty o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych na danym stanowisku. To istotny krok w procesie uzyskiwania pozwolenia. Zezwolenie na pracę wydawane jest na okres od roku do lat trzech. Po tym czasie może być przedłużane, aby pracownik nadal mógł legalnie pracować w Polsce.

Zezwolenie na pracę to kluczowy dokument podczas legalizacji pobytu cudzoziemców, którzy chcą legalnie podjąć pracę w Polsce. Proces jego uzyskania może być skomplikowany, dlatego warto być dobrze przygotowanym i zrozumieć wszystkie wymagania oraz procedury. Dzięki temu będziesz mógł swobodnie rozwijać swoją karierę zawodową w naszym kraju.

Proces Legalizacji zatrudnienia cudzoziemców w Polsce

W celu legalizacji pracy dla obcokrajowców w Polsce, niezbędne jest posiadanie określonych dokumentów, takich jak:

 • Wiza i Pozwolenie na Pracę: Cudzoziemiec musi uzyskać odpowiednią wizę i pozwolenie na pracę, które są wydawane przez odpowiednie organy administracji państwowej.
 • Umowa o Pracę: Niezbędne jest posiadanie umowy o pracę z polskim pracodawcą.
 • Zaświadczenie o Zdolności do Podjęcia Pracy: Cudzoziemiec musi również uzyskać zaświadczenie o zdolności do podjęcia pracy, które potwierdza jego/lub jej kwalifikacje do pracy w danym zawodzie.

Procedura Legalizacji

 

Procedura legalizacji pracy cudzoziemca w Polsce obejmuje następujące kroki:

 

 1. Złożenie Wniosku: Pracodawca musi złożyć wniosek o zezwolenie na pracę cudzoziemca w Urzędzie do Spraw Cudzoziemców.
 2. Rozpatrzenie Wniosku: Urząd do Spraw Cudzoziemców rozpatruje wniosek i podejmuje decyzję w sprawie wydania zezwolenia na pracę.
 3. Wydanie Zezwolenia: Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, pracodawca otrzymuje zezwolenie na pracę cudzoziemca.

Zobowiązania pracodawcy

Kiedy firma decyduje się zatrudnić obcokrajowca, wiąże się to z szeregiem obowiązków, które musi spełnić pracodawca. Poniżej przedstawiamy najważniejsze z nich.

Kiedy obcokrajowiec rozpoczyna pracę w Polsce, osoba delegująca musi pamiętać o kilku istotnych kwestiach. Przede wszystkim, jest obowiązkowa informacja dla Powiatowego Urzędu Pracy o fakcie rozpoczęcia pracy przez pracownika. To ważne zgłoszenie należy dokonać w ciągu 7 dni od momentu rozpoczęcia zatrudnienia. Niezwykle istotnym aspektem jest również zgłoszenie braku podjęcia pracy, jeśli taka sytuacja ma miejsce. Jeśli obcokrajowiec nie przystępuje do pracy, również należy to zgłosić w terminie 7 dni od daty rozpoczęcia pracy określonej w ewidencji.

Zgłoszenie do Ubezpieczenia Społecznego i Zdrowotnego

Poza wymienionymi obowiązkami, osoba delegująca do pracy ma także obowiązek zgłoszenia pracownika do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego. Dodatkowo, pracodawca musi przekazać pracownikowi oryginał oświadczenia o powierzeniu pracy. Ważne jest, aby zachować kopię dokumentu dla siebie. Dzięki tym działaniom obcokrajowiec będzie mógł ubiegać się o tytuł pobytowy, uprawniający go do legalnej pracy w Polsce.

Zanim obcokrajowiec rozpocznie pracę w Polsce, pracodawca musi zawrzeć z nim umowę. Najczęściej stosowanymi rodzajami umów są umowa o pracę oraz umowa zlecenie. Istnieją także specjalne wzory dwujęzycznych umów polsko-ukraińskich, które można pobrać dla ułatwienia. Niezależnie od rodzaju umowy, ważne jest, aby była sporządzona w języku zrozumiałym dla obcokrajowca.

Zanim obcokrajowiec rozpocznie pracę w Polsce, pracodawca musi zawrzeć z nim umowę. Najczęściej stosowanymi rodzajami umów są umowa o pracę oraz umowa zlecenie. Istnieją także specjalne wzory dwujęzycznych umów polsko-ukraińskich, które można pobrać dla ułatwienia. Niezależnie od rodzaju umowy, ważne jest, aby była sporządzona w języku zrozumiałym dla obcokrajowca.

W przypadku, gdy pracownik decyduje się na zmianę pracodawcy, musi działać zgodnie z określonymi zasadami. Przede wszystkim, powinien niezwłocznie poinformować o tym fakcie obecnego pracodawcę. Ponadto, konieczne jest uzyskanie nowego oświadczenia o powierzeniu pracy od nowego pracodawcy. Pamiętajmy, że oświadczenie o powierzeniu pracy ma zastosowanie tylko wobec pracodawcy wskazanego w tym dokumencie.

Istnieją jednak sytuacje, które stanowią wyjątek od powyższej zasady. Dotyczy to m.in. przypadków, gdy:

 

 • Obcokrajowiec jest pracownikiem tymczasowym, przeniesionym do pracy u innego pracodawcy przez obecnego pracodawcę, przy zachowaniu niezmienionych warunków pracy.
 • Następuje przeniesienie zakładu pracy do innego pracodawcy.
 • Osoba delegująca pracę zmienia siedzibę lub nazwę.

Wnioskiem płynącym z powyższych informacji jest to, że osoba delegująca do pracy obcokrajowców w Polsce ma wiele istotnych obowiązków, których przestrzeganie jest kluczowe dla legalności i przejrzystości procesu zatrudnienia. Pamiętajmy o odpowiednim zgłaszaniu pracy, zawieraniu umów oraz informowaniu o ewentualnych zmianach w zatrudnieniu. Działając zgodnie z przepisami, zapewnimy stabilność i bezpieczeństwo zarówno pracownikom, jak i pracodawcom.

Kobieta siedzi przy stole z laptopem.

Czytaj więcej

Jak zatrudnić cudzoziemca spoza UE. Kompleksowy przewodnik po procesie zatrudniania obywatela spoza Unii Europejskiej.