SENTLAB

Zatrudnienie Ukraińca 2024. Wydłużenie okresu legalnego pobytu obywateli Ukrainy w Polsce.

Wojna na Ukrainie pozostawiła setki tysięcy ludzi bez dachu nad głową, zmuszając ich do ucieczki, by znaleźć schronienie w sąsiednich krajach, w tym w Polsce. Teraz rząd Polski pracuje nad projektem nowelizacji ustawy, który ma na celu przedłużenie legalnego pobytu dla obywateli Ukrainy do 30 czerwca 2024 roku.

Flaga Ukrainy na maszcie przed zachmurzonym niebem.

Fot. Trey Musk

Wprowadzono specjalne zmiany dotyczące zatrudniania obywateli Ukrainy. To istotne kroki mające na celu ułatwienie życia tym, którzy chcą pracować w Polsce. Warto wiedzieć, że jeśli data ważności dokumentu potwierdzającego pobyt Ukraińca w Polsce przypada w okresie od 24 lutego 2022 roku  do 4 marca 2024 roku. Co to oznacza?

Szukasz pracowników do Twojego biznesu?

Pomożemy Ci znaleźć najlepszych kandydatów dopasowanych do Twoich potrzeb.

Zmiany dotyczące zatrudniania Ukraińców

To znaczy, że osoby z Ukrainy, których dokumenty potwierdzające pobyt w Polsce w okresie od 24 lutego 2022 roku do 4 marca 2024 roku, mogły skorzystać z wprowadzonych specjalnych zmian dotyczących zatrudnienia. Te zmiany miały na celu ułatwienie im procesu pracy w Polsce. Ukraińcy, których dokumenty wygasają w tym okresie, mogą odetchnąć z ulgą. Ich pobyt w Polsce zostaje przedłużony, co daje im więcej czasu na załatwienie spraw formalnych.

Przedłużenie wsparcia dla Ukraińców

Projekt nowelizacji ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa zakłada wydłużenie terminu legalnego pobytu do końca czerwca 2024 roku. Obecnie termin ten upływa 4 marca 2024 roku, więc przedłużenie jest niezbędne, aby zapewnić kontynuację wsparcia dla Ukraińców przebywających w Polsce.

Tłum ludzi trzymających flagi i transparenty.

Nowelizacja prawa jest rezultatem decyzji Rady Unii Europejskiej o przedłużeniu czasowego zastosowania ochrony, mającej na celu zapewnienie stabilności i bezpieczeństwa. (fot. Mathias Reding)

Nowelizacja jest konsekwencją przedłużenia tymczasowej ochrony wprowadzonej przez Radę Unii Europejskiej decyzją wykonawczą (UE) 2022/382 z dnia 4 marca 2022 r. w sprawie uznania za istniejący masowy napływ przesiedleńców z Ukrainy w rozumieniu art. 5 dyrektywy 2001/55/WE oraz wprowadzenia tymczasowej ochrony.

Informacja o pracach nad projektem nowelizacji ustawy została podana w Wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów. Ministerstwo spraw wewnętrznych i administracji intensywnie pracuje nad tym projektem, mając na celu jego przyjęcie do końca pierwszego kwartału bieżącego roku.

Polska od dawna jest miejscem, które otwarcie wyraża swoją solidarność i gotowość do udzielenia pomocy ludziom znajdującym się w trudnych sytuacjach. Przedłużenie terminu legalnego pobytu dla obywateli Ukrainy jest jednym z wielu kroków podejmowanych przez rząd w celu wsparcia tych, którzy znaleźli się w nieszczęśliwej sytuacji spowodowanej konfliktem zbrojnym.

Co z pobytem Ukraińców po 4 marca 2024 r.?

Okres legalnego pobytu Ukraińców w Polsce został przedłużony do 30 czerwca. To dobra wiadomość dla obywateli Ukrainy, którzy przybyli do Polski w związku z działaniami wojennymi na ich terenie. Projekt nowelizacji wprowadza zmiany, które mają zastosowanie do końca czerwca 2024 roku.

 

Projekt nowelizacji zakłada przedłużenie ważności wiz krajowych oraz zezwoleń na pobyt czasowy dla Ukraińców. To oznacza również wydłużenie czasu, w którym obywatele Ukrainy mogą legalnie przebywać na terenie Polski oraz terminu ich dobrowolnego powrotu.

Obywatele Ukrainy, posiadający wizy Schengen wydane przez organ polski lub inne państwo obszaru Schengen, mogą legalnie przebywać w Polsce. To również dotyczy dokumentów pobytowych wydanych przez inne państwo obszaru Schengen oraz osób podróżujących w ramach ruchu bezwizowego.

Na czym dokładnie polega outsourcing pracowniczy ze Wschodu? <- Kliknij

Tego dowiesz się z osobnego artykułu na naszym blogu.

800 plus dla Ukraińców w Polsce

Premier Morawiecki na wystąpieniu

 Foto: KPRM, Jakub Kofluk / Fotonews

W grudniu 2023 roku, aż 209,7 tys. dzieci ukraińskich otrzymywało świadczenie 500 plus, zapewniające wsparcie finansowe na rzecz ich rodziców. To istotne wsparcie, które okazuje się nieocenione w trudnych czasach.

Obywatele Ukrainy, którzy znaleźli się w Polsce po 23 lutego 2022 roku, zyskują dostęp do świadczenia 800 plus. To ważna pomoc dla osób, które musiały opuścić swoje domy z powodu konfliktu zbrojnego na Ukrainie. Warunkiem jest uzyskanie legalnego statusu pobytu na podstawie odpowiednich przepisów.

Aktualnie, zgodnie z obowiązującymi przepisami, legalny pobyt Ukraińców w Polsce jest gwarantowany dla tych, którzy przybyli do kraju w okresie od 24 lutego 2022 roku do 4 marca 2024 roku. Jednakże, prace legislacyjne nad nowelizacją ustawy są już w toku.

Plan zakłada m.in. wydłużenie legalnego pobytu uchodźców z Ukrainy w stanie wojennym do końca czerwca bieżącego roku.

Mężczyzna siedzący przy biurku z książką na głowie.

Czytaj więcej

Kiedy warto skorzystać z outsourcingu pracowników ze Wschodu?