SENTLAB

Edit Content

 505-422-194

Outsourcing pracowników ze Wschodu w praktyce,

czyli jak przebiega współpraca z Sentlab?

Rosnące zainteresowanie outsourcingiem pracowniczym jest naturalną konsekwencją poważnych problemów na polskim rynku pracy. W czasie, gdy 8 na 10 firm zgłasza trudności z zatrudnianiem nowych pracowników, sporą aktywnością wykazują się agencje specjalizujące się w pozyskiwaniu rąk do pracy za naszą wschodnią granicą – przede wszystkim Ukraińców, ale też Białorusinów, Mołdawian, Gruzinów, Ormian. Skorzystanie z outsourcingu pracowników ze Wschodu wcale nie jest takie trudne jak może się wydawać. Sprawdź, jak to wygląda w praktyce na przykładzie modelu współpracy z Sentlab

Krok 1: analiza potrzeb Klienta

Punktem wyjścia do podjęcia jakichkolwiek działań przez agencję wyspecjalizowaną w outsourcingu pracowników ze Wschodu jest poznanie potrzeb jej klienta. Musimy wiedzieć, jakich pracowników szukasz, gdzie w Twojej firmie są największe braki kadrowe, czy oczekujesz od pracowników doświadczenia i konkretnych kwalifikacji, czy może dopuszczasz opcję ich przyuczenia. 

Na podstawie uzyskanych informacji określamy realny czas, w jakim jesteśmy w stanie pozyskać odpowiednich pracowników w Ukrainie (skupiamy się na tamtejszym rynku). Pamiętaj również, że rozpoczynamy współpracę już od 10 pracowników, dlatego z naszego wsparcia mogą skorzystać firmy mające mniejsze potrzeby kadrowe. 

Krok 2: Zawarcie umowy

Po przygotowaniu i przedstawieniu indywidualnej oferty współpracy przychodzi czas na podjęcie decyzji – jeśli chcesz dać nam zielone światło do szukania pracowników ze Wschodu dla Twojej firmy, to podpisujemy umowę i zaczynamy działać. 

Krok 3: Rekrutacja kandydatów 

W oparciu informacje przekazane przez Klienta tworzymy profil poszukiwanego przez niego pracownika i rozpoczynamy poszukiwanie odpowiednich osób. Wykorzystujemy nasze rozległe kontrakty w Ukrainie, co pozwala nam w krótkim czasie skompletować kadrę pracowników spełniających oczekiwania Klienta. 

Krok 4: Zatrudnienie pracowników i załatwienie wszelkich formalności

Usługa outsourcingu pracowników ze Wschodu w głównej mierze sprowadza się do tego, że to my zostajemy formalnym pracodawcą pozyskanych osób i oddelegowujemy ich do pracy w zakładzie Klienta. Dla Ciebie oznacza to same zalety.

Po pierwsze: nie musisz tworzyć nowych etatów w firmie, co jest korzystne z ekonomicznego punktu widzenia oraz daje poczucie bezpieczeństwa w kontekście niepewnej przyszłości gospodarczej. Po drugie: bierzemy na siebie wszystkie obowiązki formalne związane z zalegalizowaniem pobytu i pracy pozyskanych pracowników. Odpowiadamy również za zgłoszenie pracowników do obowiązkowych ubezpieczeń oraz zajmujemy się ich obsługą kadrowo-płacową.
Czy wiesz, że…
w Sentlab możesz skorzystać z usługi outsourcingu pracowników ze Wschodu, w ramach której zapewniamy pracownikom zakwaterowanie w Polsce oraz opiekę socjalno-bytową na miejscu? To bardzo wygodne rozwiązanie dla pracodawcy.

Krok 5: Oddelegowanie cudzoziemców do pracy w firmie Klienta

Po skompletowaniu kadry pracowników natychmiast kierujemy ich do firmy Klienta, gdzie są im przydzielane konkretne obowiązki. Twoje zaangażowanie ogranicza się praktycznie tylko do przekazania stanowisk oraz ewentualnego przeszkolenia pracowników – pamiętaj, że delegujemy wyłącznie osoby bez doświadczenia i najczęściej bez specjalistycznych kwalifikacji, które doskonale sprawdzają się przy wykonywaniu prostych prac fizycznych. 

Krok 6: Zarządzanie pracownikami i bieżące rozliczanie usługi 

Usługa outsourcingu pracowników ze Wschodu jest świadczona w sposób kompleksowy. Oznacza to, że przejmujemy kwestie związane z wypłacaniem pracownikom pensji, opłacaniem składek oraz rozwiązywaniem różnego rodzaju problemów (np. spóźnianie się pracowników, konflikty z pracodawcą etc.). 

Rozliczenie usługi odbywa się w oparciu o fakturę VAT, wystawianą raz w miesiącu, gotową do zaksięgowania w Twojej działalności. Wynagrodzenie wypłacane pracownikom jest uzależnione od liczby przepracowanych godzin (na podstawie przekazanego przez Klienta zestawienia). 

Masz już dość nieskutecznych rekrutacji i nie możesz sobie pozwolić na dalsze tolerowanie braków kadrowych? Skontaktuj się z Sentlab, a w odpowiedzi otrzymasz indywidualną, niezobowiązującą ofertę współpracy w zakresie outsourcingu pracowników ze Wschodu.