SENTLAB

Edit Content

 505-422-194

Dlaczego warto zatrudnić

pracowników z Ukrainy?

Według szacunków w Polsce może pracować nawet ponad milion osób z Ukrainy. To główny kierunek emigracji zarobkowej do naszego kraju. Ukraińcy chętnie podejmują pracę w Polsce, na co wpływ mają przede wszystkim znacznie wyższe zarobki, podobieństwa kulturowe oraz oczywiście bliskie sąsiedztwo. Jeśli wciąż nie masz przekonania, że warto zatrudnić pracowników z Ukrainy, to przeczytaj nasz artykuł. Omawiamy w nim najważniejsze argumenty na TAK.

Wysoki poziom motywacji do pracy

Czy wiesz, że przeciętne wynagrodzenie w Ukrainie (stan na grudzień 2021 roku) wynosi około 2400 złotych brutto? Dla porównania: w Polsce jest to nieco ponad 6000 złotych brutto (dane GUS dla sektora przedsiębiorstw). Różnica jest ogromna, zwłaszcza z punktu widzenia samych Ukraińców. Można to porównać do „szoku płacowego”, jaki przeżywają Polacy decydujący się na emigrację zarobkową do Niemiec. 

Znacznie wyższe wynagrodzenie, na jakie Ukraińcy mogą liczyć w Polsce, jest wystarczającą motywacją do pracy i porządnego wykonywania swoich obowiązków. Zwłaszcza, że wciąż zdecydowana większość pracowników ze Wschodu wysyła pieniądze swoim bliskim w ojczyźnie, gdzie wartość polskiej pensji jest jeszcze wyższa przez słabość ukraińskiej hrywny. 

Zmotywowany pracownik to skarb, jakiego szuka każdy pracodawca w Polsce. Najłatwiej jest go znaleźć właśnie wśród emigrantów z Ukrainy, co stanowi najważniejszy argument przemawiający za zatrudnieniem pracowników ze Wschodu.

Dostępność pracowników z Ukrainy

Obawy, nieufność, stereotypy – to wszystko przestaje mieć znaczenie w momencie, gdy polski pracodawca nie jest w stanie uzupełnić braków kadrowych i od wielu tygodni bezskutecznie szuka pracowników na krajowym rynku. Bardzo niski poziom bezrobocia oraz – nie ma się co oszukiwać – rozbuchany system świadczeń socjalnych spowodowały, że pozyskanie polskiego pracownika, zwłaszcza do prac fizycznych i niewymagających wysokich kwalifikacji, graniczy wręcz z cudem. 

Pracownicy z Ukrainy są dużo łatwiej dostępni, oczywiście ci, którzy jeszcze nie wyemigrowali do naszego kraju, ale właśnie się do tego szykują. Aby ich pozyskać skontaktuj się z Sentlab – mamy doskonałe rozeznanie na ukraińskim rynku pracy, dzięki czemu gwarantujemy Ci znalezienie odpowiednich pracowników w krótkim czasie oraz zajęcie się wszystkimi formalnościami związanymi z legalizacją ich pobytu i pracy w Polsce.

Gotowość do nauki

Wśród polskich pracodawców, którzy zatrudniali lub zatrudniają pracowników ze Wschodu, można spotkać się z opinią, że w większości są to osoby nieposiadające wymaganych kwalifikacji zawodowych, nieznający nowoczesnych technologii, nieporozumiewający się po polsku. Częściowo jest to oczywiście prawda, natomiast nie powinno to stanowić żadnej bariery na drodze do zatrudnienia pracowników ze Wschodu. 

Dlaczego? Ponieważ Ukraińcy przyjeżdżający do pracy w Polsce, szczególnie w tak trudnym czasie dla ich ojczyzny, są po prostu wdzięczni za taką możliwość. To przekłada się na ich gotowość do nauki. 

Nawet przyjmując osoby bez żadnego doświadczenia, które mają wykonywać proste prace np. przy produkcji czy w magazynie, możesz oczekiwać, że w ciągu kilku- czy kilkunastu dni przyswoją sobie podstawy zawodu i nauczą się języka polskiego w takim stopniu, aby co najmniej rozumieć wydawane im polecenia – zwłaszcza dotyczy to osób zatrudnionych przez agencję, która zapewnia im opiekę w Polsce i dba o ich bezpieczeństwo socjalne.

Wygodny outsourcing pracowników ze Wschodu

Wielu polskich pracodawców ma obawy przed zatrudnieniem Ukraińców i nie chce podejmować – w ich ocenie – ryzyka tworzenia nowych etatów dla pracowników ze Wschodu. Odpowiedzią na te wątpliwości jest usługa świadczona przez Sentlab

Dzięki outsourcingowi pracowników ze Wschodu możesz w wygodny i bezpieczny sposób skorzystać z dodatkowych rąk do pracy, zachowując przy tym pełną elastyczność w zakresie zatrudnienia oraz zarządzania firmowymi finansami. 

Na czym dokładnie polega outsourcing pracowników ze Wschodu? Wyjaśniliśmy to w osobnym artykule na naszym blogu, który powinieneś właśnie teraz przeczytać.